Go to ,,, sorry some bad links. http://falcon.tamucc.edu/wiki/Katz/BookS